Allah sangat dekat

Allah Sangat Dekat pada Hamba-Nya

Oct 31 • Aqidah • 3240 Views • No Comments on Allah Sangat Dekat pada Hamba-Nya

Oleh: Ustadz Mukran Usman, Lc., M.H.I

(Dosen STIBA Makassar)

Manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang begitu mulia dan agung. Yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla berfirman:

artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’: 70).

Manusia juga telah Allah dijadikan sebagai Khalifah di bumi ini untuk mengatur dan menjadikan bumi sebagai tempat persinggahan yang layak dan ideal sebagai sarana dalam menegakkan Ubudiyah kepada-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman :

“ingatlah ketika tuhan-Mu berfirman kepada para malaikat,’Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. (QS. Al-Baqarah : 30).

Karena Kemuliaan yang diberikan oleh Allah, inilah yang menjadikan kedudukan lebih tinggi. Kemuliaan manusia melebihi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Yang sekaligus membantah pernyataan dari orang-orang kafir bahwa manusia hanyalah tubuh yang tercipta dari tanah. Dari bumi ia hidup, hidup diatas bumi, dan dari bumi pula makan dan akan kembali pula ketanah.

Berbeda halnya dengan pandangan orang beriman. Bahwa manusia adalah makhluk Allah yang memiliki nilai, kedudukan, dan derajat yang tinggi. Sebagaimana dalam firman Allah :

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan tuhan-mulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq : 1-5).

Diantara kedudukan yang lebih, yang dimiliki oleh manusia dari sekian banyak makhluk Allah Azza wa Jalla :

Pertama :  kedekatan manusia dengan Allah Azza wa Jalla.

Allah yang maha tinggi dekat kepada Manusia. Yaitu kepada Hamba-hamba-Nya yang beriman. Bahkan Allah sangat dekat untuk mengabulkan permintaan kita. Jika kita berdo’a kepada-Nya. Allah berfirman yang artinya :

“Dan apabila hamba-hamba-Ku  bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku”. (QS. Al-Baqarah : 186).

Allah dekat karena kemanapun kita menghadap , maka disitulah wajah Allah.  Allah berfirman yang artinya :

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah (kiblat) Allah”. (QS. Al-Baqarah : 115).

Allah sangat dekat karena Allah Maha Mendengar sampai pada perkara-perkara rahasia yang dibicarakan manusia. Allah berfirman yang artinya :

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam. Dan tiada pula pembicaraan yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada” (QS. Al-Mujadalah : 7).

Bahkan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Allah berfirman yang artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”. (QS. Qaf : 16).

Dan kedekatan Allah kepada hamba-NYA juga telah di sebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadits Qudsi yang artinya :

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku tergantung persangkaan hamba kepada-KU. Aku bersamanya kalau dia mengingat-KU. Kalau dia mengingat-KU pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-KU. Kalau dia mengingat-KU dikeramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada-KU sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kalau dia mendatangi-KU dengan berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan berlari. (HR. Bukhari , No. 7405)

>> Baca Juga :

Allah Maha Segala-galanya

Perkara yang Diharamkan & Dibenci Oleh Allah

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »