Posts Tagged ‘contoh dosa besar’

  • dosa besar

    Pengertian Dosa Besar

    Mar 9, 18 • 3937 Views • AqidahNo Comments

    Dikatakan dalam tulisan Arab اكبر adalah dosa yang besar dan sesuatu yang Allah ancam dengan neraka   Kata الكبرة sama dengan الكبر dan ta’ at-Ta’nits (ta’ perempuan ) adalah untuk menunjukkan makna yang sangat (al...