Posts Tagged ‘Jangan golput’

  • jangan golput

    Manusia-Manusia Putus Asa

    Mar 22, 18 • 1466 Views • MuamalahNo Comments

    (Mari Terlibat dalam Pemilihan dan Hindari  Menjadi Manusia-Manusia Putus Asa)   Manusia-manusia putus asa. Mereka yang suka membuat keragu-raguan dari sikap optimis. Suka menghalang-halangi manusia untuk tidak memilih pemimpin. Mereka suka melarang manusia...