Posts Tagged ‘Nikmatnya Tawakkal’

  • Nikmatnya Tawakkal

    Jan 12, 18 • 357 Views • Aqidah, TarbiyahNo Comments

    Kaum Muslimin sekalian berbahagia. Di dalam sebuah hadits Rasulullahi shallahu’alaihi wasallam bersabda, “Andaikan kalian tawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti memberi rizki kepada burung. Mereka...