Posts Tagged ‘wanita dan raa malu’

  • Wanita Dan Rasa Malu

    Jan 1, 18 • 1609 Views • MuamalahNo Comments

    Sesungguhnya kemuliaan seorang wanita terletak pada rasa malunya. Semakin baik seorang wanita menjaga rasa malunya, maka akan semakin baik pula akhlaknya dan semakin tinggi kemuliaannya. Sifat ini hakikatnya tidak hanya menjadi perhiasan bagi kaum wanita,...