Posts Tagged ‘Tadabbur Ayat Puasa 183’

  • Tadabbur Ayat Puasa

    Jun 15, 17 • 1694 Views • IbadahNo Comments

    Oleh : Abu Ukkasyah Wahyu al-Munawy Allah Azza Wajalla berfirman: ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون “Wahai sekalian orang-orang yang beriman telah...